Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 825-835


METODOLOŠKI PRISTUP UNAPREĐENJU ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA MEDIJANA I DRENOVAC
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.076
UDK: 904:72.025
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostić, Dragan; Protić Bogdanović, Ivana; Vasov, Miomir; Ilić, Marko; Kostić, Ksenija
 
 Rezime:
 U radu je dat multidsciplinarni (arheološki, građevinsko-arhitektonski i termo-tehnički) metodološki pristup unapređenju efikasnosti zaštitnih struktura sa navedenog stanovišta, na lokalitetima Medijana i Slatina-Drenovac. Cilj rada je da se, na osnovu analitički multidisciplinarnog pristupa i merenih mikro-ambijetalnih parametara, da predlog optimalnih građevinsko-arhitektonskih rešenja ovakvih konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 Zaštita istorijskog nasleđa, Shelter, Unapređenje efikasnosti zaštitnih konstrukcija