Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 811-824


АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ – АРХИТЕКТОНСКИ ИЗРАЖАЈ, КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.075
UDK: 725.39
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Снегар, Лариса; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Аутобуска станица је мјесто гдjе аутобуска линија почиње или завршава, односно уопштено говорећи, то су објекти који представљају врата града и као фокална тачка уласка у град представљају мјесто гдje посјетиоц ствара први утисак о граду. Сврха ове студије је истраживање тренутног стања аутобуских станица у Босни и Херцеговини у успоредби са савременим свјетским трендовима у циљу побољшања квалитета тренутног стања, испуњавања стандарда и потреба са различитих аспеката. Анализа обухвата двадесет студија случаја, петнаест аутобуских станица у свијету и пет локалних аутобуских станица. Студије случаја се испитују кроз деск анализу документације у комбинацији са посјетом локација и “in situ” анализом. Након анализе постојећег стања, истраживање даље разматра примјере аутобуских станица у свијету и њихове пројектне претпоставке. Анализа обухвата савремене глобалне трендове у пројектовању аутобуских станица, укључујући урбане, архитектонске и конструктерске приступе у анализи. Нагласак у анализи је посвећен односу између архитектонског израза и конструктерског аспекта. Циљ је показати зависност фунционалности аутобуских терминала узимајући у обзир њихове практичне могућности, под утицајем архитектонског израза и примјењених конструктивних система, укључујући и њихов утицај на стварање упечатљивог и уочљивог искуства.
 
 Кључне речи:
 Аутобуска станица, Архитектонски израз, Конструктивни систем