Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 845-854


MIKROURBANIZAM U CENTRALNOJ EVROPI (1867-1918) - KONCEPT
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.078
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Eva
 
 Rezime:
 Urbana struktura i arhitektura, bilo da se radi o jedinstvenom manifestu ili koherentnom ansamblu, može se ispitati samo u međusobnoj interakciji, ukoliko za cilj ima da stvori celovitu sliku na nivou mikrourbanizma. Mikrourbanizam je kompleksna oblast arhitekture i urbanizma, deluje kao nova disciplina i pristup u urbanoj morfologiji. Sistematizovala sam tipove urbanih tkiva, analizirala sam model uličnih mreža, oblik parcela i zgrada; utvrdila sam unutrašnji odnos između urbanih elemenata, a analize su završene određivanjem uzoraka zelenih i otvorenih područja. Zadatak istraživanja se temelji na proučavanju arhitektonskih manifesta (javni objekti, stambene zgrade, palate, vile) i raspoređivanju urbanih tipova tkiva. Istraživanje je interdisciplinarno i bavi se ne samo strukturom, već i arhitektonskim kontekstom odabranih gradova preko makro i mikro skala: na koji način može zgrada da se poveže sa strukturom i obrnuto.
 
 Ključne reči:
 mikrourbanizam, 1867-1918, centralna Evropa