Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 767-773


СТРУКТУРА РИЗИКА ЗА ПРОЦЕСЕ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.070
UDK: 628.32:725.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Топалић Марковић, Јована; Мученски, Владимир
 
 Резиме:
 Пречишћавање отпадних вода је императив на путу Србије ка европским интеграцијама. Тренутно стање у овој области није добро као што би требало бити, јер иако постоје постројења, велики градови попут Београда, и Новог Сада немају постројења за пречишћавање отпадних вода. Такође, постојећа постројења нису у добрим условима или не раде, тако да се у Србији пречишћава мали проценат отпадних вода. Главни задатак овог рада је формирање структуре ризика за процесе планирања и пројектовања постројења за пречишћавање отпадних вода. Ова структура је јако битна зато што ће се користити за формирање модела процјене ризика који може бити саставни дио Претходних студија и Студија оправданости рађених за постројења за пречишћавање отпадних вода.
 
 Кључне речи:
 ризици, планирање и пројектовање, постројење за пречишћавање отпадних вода