Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 767-773


STRUKTURA RIZIKA ZA PROCESE PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.070
UDK: 628.32:725.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Topalić Marković, Jovana; Mučenski, Vladimir
 
 Rezime:
 Prečišćavanje otpadnih voda je imperativ na putu Srbije ka evropskim integracijama. Trenutno stanje u ovoj oblasti nije dobro kao što bi trebalo biti, jer iako postoje postrojenja, veliki gradovi poput Beograda, i Novog Sada nemaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, postojeća postrojenja nisu u dobrim uslovima ili ne rade, tako da se u Srbiji prečišćava mali procenat otpadnih voda. Glavni zadatak ovog rada je formiranje strukture rizika za procese planiranja i projektovanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ova struktura je jako bitna zato što će se koristiti za formiranje modela procjene rizika koji može biti sastavni dio Prethodnih studija i Studija opravdanosti rađenih za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
 
 Ključne reči:
 rizici, planiranje i projektovanje, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda