Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 775-784


ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПРОРАЧУН CCME WQI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.071
UDK: 628.161:519.233
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 Индекс квалитета површинских вода се користи ради јаснијег приказа стања разматране површинске воде. За ово на располагању стоји велики број различитих метода. У зависности од одабране методе се дају предлози о броју параметара које је препоручљиво укључити у анализу како би се добили поуздани резултати. На овај начин се једним бројем може приказати квалитет воде и за вишегодишљи период.Овај рад анализира утицај просторних разлика квалитета воде унутар једног језера ослањајући се при томе на CCME WQI методу. Истраживање је спроведено користећи податке о квалитету вода језера Лудаш.
 
 Кључне речи:
 квалитет вода, CCME WQI, просторне разлике у CCME WQI