Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 695-705


ЈЕДНА МЕТОДА ОДРЕЂИВАЊА ПАРАМЕТАРА БОФАНГОВОГ МОДЕЛА НА ПРИМЕРУ АКУМУЛАЦИЈЕ "БИЛЕЋА"
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.064
UDK: 627.81:551.526
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Урош; Ивановић, Јована; Павић, Маја; Радовановић, Слободан; Мирковић, Никола; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су приказани подаци мерења температуре ваздуха, воде и нивоа воде у акумулацији "Билећа" у периоду од 1967. до 2017. године. На основу усредњених измерених температура изведени су аналитички изрази за амлитуду периодичне веријације температуре акумулације и одређена средња годишња температура у функцији посматране дубине који се засновају на Бофанговом моделу. Добијени резултати омогућавају анализу термичког напрезања, што представља важан фактор праћења стабилности и сигурности брана.
 
 Кључне речи:
 температурно поље, Бофангов модел, мерења.