Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 707-719


СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОШКИХ СУША ЗА КИКИНДУ НА БАЗИ ПОДАТАКА ИЗ CARPATCLIM БАЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.065
UDK: 551.577.38:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен; Плавшић, Јасна
 
 Резиме:
 Како би се превазишао проблем у недостатку дугорочних метеоролошких података, Европска комисија је покренула појекат CARPATCLIM – климатски атлас карпатског региона са дневним метеоролошким подацима. У раду су упоређене метеоролошке суше срачунате за метеоролошку станицу Кикинда на бази података са саме станице и података из CARPATCLIM за регион Кикинде. Метеоролошка суша је дефинисана као производ дужине трајања суше (период дужи од 25 дана са падавинама мањим од 5 мм/дан) и просечне температуре ваздуха током трајања суше. За формирање стохастичког модела појаве максималних метео-суша коришћена је теорија екстрема са случајним бројем случајних променљивих, која омогућава да се у анализу укључе све значајне осмотрене метео-суше.
 
 Кључне речи:
 царпатцлим, суша, вегетациона сезона, бескишни период, просечна температура ваздуха бескишног периода, рачунске метео-суше, стохастички модел, Кикинда