Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 673-682


АНАЛИЗА КОЕФИЦИЈЕНТА ОТИЦАНЈА ЗА СЛИВНО ПОДРУЧЈЕ ВИШЕНАМЈЕНСКЕ ХИДРОАКУМУЛАЦИЈЕ „МОДРАЦ“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.062
UDK: 556.12:627.81
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковчић, Омер; Суљић, Недим; Токић, Муфид
 
 Резиме:
 Осноцни задатак хидроакумулације „Модрац“ представлја колико воде треба бити испуштено и задржано за будућу употребу са заданим и/или прогнозним информацијама на почетку разматраног периода. У пракси, управлјанје хидроакумулацијама обично следује криве управлјанја, којима се утврђује која акција ће се подузети условлјена тренутним станјем система. Са изграднјом бране Модрац, која је изграђена 1964. године, формирана је и хидроакумулација „Модрац“. Основни цилјеви хидроакумулације „Модрац“ јесте осигуранје технолошке воде за потребе индустрије у Тузланској регији, заштита поплава низводно од бране Модрац, као и осигуранје воде за потребе становништва града Тузле. Овај рад представлја анализу коефицијента отицанја у корелацији са годишнјим падавинама и среднјим годишнјим протицајима у хидроакумулацију „Модрац“ за разматрани пердиод од 1999-2018.
 
 Кључне речи:
 вишенамјенска хидроакумулација „Модрац“, коефицијент отицанја, падавине, доток, сливно подручје