Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 657-670


ПЛИТКО И ДУБОКО ТЕМЕЉЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПОСТРОЈЕЊА ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ УГЉЕВИК 1, ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ И ЕУРОЦОДУ 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.061
UDK: 624.151:550.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо; Сантрач, Петар; Ђурић, Дијана; Топалић Марковић, Јована
 
 Резиме:
 Изградња Постројења за одсумпоравање димних гасова на Термоелектрани Угљевик 1 планирана је у склопу осавремењавање Тхермал поwер плантс у складу са еколошким прописима. Постројење се састоји од више објеката који ће се темељити непосредно уз постојећи објекат Тхермал поwер плантс. Сложеност геолошке граĎе терена и значај објеката захтијевали су детаљно проучавање карактеристика терена и избор оптималних параметара за темељење објеката. Проведена истраживања су у складу са нормама Еуроцода 7, а прорачуни су различито проведени за плитко и дубоко темељење. Плитко темељење је у складу са Правилником о техничким нормативима за темљење граĎевинских објеката, а дубоко темељење према Еуроцоду 7. Заједничко је избор параметара за издвојене геотехничке средине и њигхово постављање у одговарајуће моделе. Добивене вриједности су основа за израду геотехничког пројекта темељења објеката постројења.
 
 Кључне речи:
 геолошка средина, објекти, плитко и дубоко темељење