Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 649-656


ОПТИМИЗАЦИЈА ЗОНА СИГУРНОСТИ НА ПРИМЕРУ СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА У ПАРАЋИНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.060
UDK: 625.717(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Матић, Марјан; Шупић, Слободан; Шешлија, Милош
 
 Резиме:
 У овом раду приказан је део истраживања у сегменту дефинисања зона сигурности око аеродрома, а за потребе унапређења аеродрома Параћин. Реч је о спортском аеродрому који се пројектује за потребе слетања и полетања нових типова ваздухоплова који испуњавају постављене захтеве у погледу техничких карактеристика, то су такозвани STOL (Short Take Off and Landing) аеродроми, са дужином полетно-слетне стазе од 800 до 1200 м. Истраживачки део се највећим делом односи на доказивање комотне проходности и безбедно маневрисање СТОЛ авиона у зони аеродрома, такође спречавање повећања трошкова грађења и заштита животне средине. Самим тим је неопходно било ускладити се са законском регулативом Републике Србије и предложити решења за овакве типове аеродрома.
 
 Кључне речи:
 Аеродром, СТОЛ, зоне сигурности око аеродрома, авион, писта