Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 649-656


OPTIMIZACIJA ZONA SIGURNOSTI NA PRIMERU SPORTSKOG AERODROMA U PARAĆINU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.060
UDK: 625.717(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Matić, Marjan; Šupić, Slobodan; Šešlija, Miloš
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazan je deo istraživanja u segmentu definisanja zona sigurnosti oko aerodroma, a za potrebe unapređenja aerodroma Paraćin. Reč je o sportskom aerodromu koji se projektuje za potrebe sletanja i poletanja novih tipova vazduhoplova koji ispunjavaju postavljene zahteve u pogledu tehničkih karakteristika, to su takozvani STOL (Short Take Off and Landing) aerodromi, sa dužinom poletno-sletne staze od 800 do 1200 m. Istraživački deo se najvećim delom odnosi na dokazivanje komotne prohodnosti i bezbedno manevrisanje STOL aviona u zoni aerodroma, takođe sprečavanje povećanja troškova građenja i zaštita životne sredine. Samim tim je neophodno bilo uskladiti se sa zakonskom regulativom Republike Srbije i predložiti rešenja za ovakve tipove aerodroma.
 
 Ključne reči:
 Aerodrom, STOL, zone sigurnosti oko aerodroma, avion, pista