Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 641-648


KONTROLA I ANALIZA STANJA DRVENIH PRAGOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.059
UDK: 625.142
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dimitrijević, Jelena; Jovanović, Jelena
 
 Rezime:
 Železnički pragovi su neizostavni element na železničkoj pruzi. Njihova funkcija je višestruka. Drveni pragovi spadaju u nejčešće korišćeni pragovi. Nakon upotrebnog veka, ne zadovoljavaju ekspolatacione potrebe. Jako je važno, u procesu eksploatacije, pratiti veličinu osovinskog opterećenja i proveravati nosivost pragova za to vreme. Troškovi održavanja drvenih pragova intenzivno rastu poslednjih godina. Kontrola drvenih pragova je dugo vršena primitivnim sistemima od strane obučenih operatera. Ovo vremenom postaje previše zahtevno, usled potrebe za izuzetno obučenim kadrom. Mehanizovana kontrola stanja pragova podrazumeva pouzdane metode i procedure za ispitivanje stanja pragova, bez oštećenja istih. Ovim sistemom se vrši snimanje, analiza i klasifikacija eventualnih oštećenja pragova. Posebnu pažnju treba obratiti na utvrđivanju uzroka ošećenja i njihovom eventualnom sprečavanju ili bar ubrlažavanju. Na taj način bi se troškovi održavanja značajno smanjili. Treba se pozabaviti pojavom truleži, dosadašnjim i savremenim sistemima zaštite drveta, kao i biološki prihvatljivijim sredstvima zaštite. Potpuno uništene pragove treba propisno odložiti u skladu sa mogućnostima i zahtevima za očuvanje životne sredine. Kao adekvatna zamena za drvene pragove se javljaju pragovi od betona i čelika. U novije vreme se pominju i pragovi od kompozitnog materija, ali njihova primena nije u potpunosti opravdana dosadašnjom upotrebom.
 
 Ključne reči:
 drveni prag, monitoring, održavanje pragova, kompozitni pagovi, biološka zaštita pragova