Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 641-648


КОНТРОЛА И АНАЛИЗА СТАЊА ДРВЕНИХ ПРАГОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.059
UDK: 625.142
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Димитријевић, Јелена; Јовановић, Јелена
 
 Резиме:
 Железнички прагови су неизоставни елемент на железничкој прузи. Њихова функција је вишеструка. Дрвени прагови спадају у нејчешће коришћени прагови. Након употребног века, не задовољавају експолатационе потребе. Јако је важно, у процесу експлоатације, пратити величину осовинског оптерећења и проверавати носивост прагова за то време. Трошкови одржавања дрвених прагова интензивно расту последњих година. Контрола дрвених прагова је дуго вршена примитивним системима од стране обучених оператера. Ово временом постаје превише захтевно, услед потребе за изузетно обученим кадром. Механизована контрола стања прагова подразумева поуздане методе и процедуре за испитивање стања прагова, без оштећења истих. Овим системом се врши снимање, анализа и класификација евентуалних оштећења прагова. Посебну пажњу треба обратити на утврђивању узрока ошећења и њиховом евентуалном спречавању или бар убрлажавању. На тај начин би се трошкови одржавања значајно смањили. Треба се позабавити појавом трулежи, досадашњим и савременим системима заштите дрвета, као и биолошки прихватљивијим средствима заштите. Потпуно уништене прагове треба прописно одложити у складу са могућностима и захтевима за очување животне средине. Као адекватна замена за дрвене прагове се јављају прагови од бетона и челика. У новије време се помињу и прагови од композитног материја, али њихова примена није у потпуности оправдана досадашњом употребом.
 
 Кључне речи:
 дрвени праг, мониторинг, одржавање прагова, композитни пагови, биолошка заштита прагова