Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 461-473


ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ПОВЕЋАЊА КИСЕЛОСТИ ОКОЛИНЕ У ПРОГРАМУ КОРПОРАТИВНОГ И ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.041
UDK: 378:69.01:502
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојић, Драгослав; Ђорђевић, Ђорђе; Тамбурић, Јасмина; Аврамовић, Биљана
 
 Резиме:
 Грађевински Кластер ДУНДЈЕР из Ниша учествовао је у Европском ФП7 пројекту (FP7, Grant Agreement No. 244130) под називом OPEN HOUSE, који је имао за главни циљ формирање и предлагање новог метода за оцену (пословних) зграда користећи општије и детаљније критеријуме. Предложена методологија садржи следеће оцене:
• квалитет заштите околине,
• социално-функционални квалитет,
• економски квалитет,
• технички квалитет (карактеристике),
• квалитет процеса градње (пројектовање и градња),
• локација зграде.
Потенцијал киселости зграде припада критеријумима оцене квалитета заштите околине. Ови критеријуми нису део стандардног програма наставе у формалном образовању. Ови критеријуми су зато врло важне теме наставе у оквиру неформалног, дуалног и корпоративног образовања, што је тема овог прилога. Као део сарадње, Кластер ДУНДЈЕР и Факултет за грађевинарство и архитектуру Универзитета у Нишу развијају методе и процедуре за оцену квалитета зграда у читавом „животном циклусу“ зграда (тзв. ЛЦА – Лифе Цyцле Ассессмент), што би требало да буде основа за нови програм у вискоким школама, на универзитету и одговарајућем дуалном образовању. Резултати овог пројекта треба да буду тестирани у три фирме Кластера као део корпоративног образовања.
 
 Кључне речи:
 Оцена зграда, Еколошки квалитет, Потенцијал киселости, Дуално образовање, Професионална обука, Корпоративно образовање