Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 475-484


УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ПРИМЕНОМ ЗЕЛЕНОГ КРОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.042
UDK: 620.9:692.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Исаковић, Снежана; Перовић, Зоран; Ћорић, Станко; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 Унапређење енергетске ефикасности у зградарству у Републици Србији препознато је као подручје које има највећи потенцијал за смањење укупне потрошње енергије, а посредно и за побољшање квалитета живота и комфора у зградама, за заштиту окружења и редукцију емисије штетних гасова, као и за умањење трошкова грејања. Перманентни пораст становништва подстакао је развојни процес урбанизације с различитим последицама по квалитет живота и одрживе будућности. Зелени кровови у урбаним срединама развијених земаља постали су законска обавеза, а политике и програми који заступају озелењавање кровова имају за циљ очување животне средине и обезбеђење одрживог развоја градова. У раду је приказана анализа утицаја зеленог крова на енергетске перформансе постојеће зграде у центру Београда. Један од закључака указује на неопходност израде научних студија и спровођење експерименталних анализа за примену зелених кровова у нашим климатским условима, и да би фокус истраживања требало да буде законска регулатива којом би се успоставила стандардизација прорачуна за системе зелених кровова.
 
 Кључне речи:
 зелени кровови, енергетска ефикасност, урбане средине, законска регулатива, одрживост