Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 445-453


УТИЦАЈ ВРСТЕ АРМАТУРЕ НА СВОЈСТВА МЛАЗНОМ БЕТОНА КОД ПРИМАРНИХ ОБЛОГА ТУНЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.039
UDK: 624.19:666.982
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојановић, Марко; Јанковић, Ксенија; Лукић, Драган; Бојовић, Драган; Антић, Лана
 
 Резиме:
 У овом раду је приказана могућност примене полиолефинских и челичних влакана у млазном бетону који би се користио у тенелима при изради примарних облога. У експерименталном раду су направљене плоче од млазног бетона без и са садржајем полиолефинских и челичних влакана, као и плоче са конструктивном арматурном мрежом. Плоче од млазног бетона су испитиване на пробијање (енергија абсорпције). На основу резултата испитивања претпоставља се да је могућа примена влакана у млазном бетону приликом израде примарне облоге тунела. Добијене вредности испитивања млазног бетона са садржајем полиолефинских влакана, постигнута су повољна механичка својства.
 
 Кључне речи:
 млазни бетон, ојачање влакнима, енергетска апсорпција