Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 445-453


UTICAJ VRSTE ARMATURE NA SVOJSTVA MLAZNOM BETONA KOD PRIMARNIH OBLOGA TUNELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.039
UDK: 624.19:666.982
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojanović, Marko; Janković, Ksenija; Lukić, Dragan; Bojović, Dragan; Antić, Lana
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazana mogućnost primene poliolefinskih i čeličnih vlakana u mlaznom betonu koji bi se koristio u tenelima pri izradi primarnih obloga. U eksperimentalnom radu su napravljene ploče od mlaznog betona bez i sa sadržajem poliolefinskih i čeličnih vlakana, kao i ploče sa konstruktivnom armaturnom mrežom. Ploče od mlaznog betona su ispitivane na probijanje (energija absorpcije). Na osnovu rezultata ispitivanja pretpostavlja se da je moguća primena vlakana u mlaznom betonu prilikom izrade primarne obloge tunela. Dobijene vrednosti ispitivanja mlaznog betona sa sadržajem poliolefinskih vlakana, postignuta su povoljna mehanička svojstva.
 
 Ključne reči:
 mlazni beton, ojačanje vlaknima, energetska apsorpcija