Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 455-460


NUMERIČKI PRORAČUN KARAKTERISTIKA BETONA ZA ATENUACIJU JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.040
UDK: 666.974:004.4XCOM
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stanković, Srboljub; Janković, Ksenija; Despotović, Iva
 
 Rezime:
 U ovom radu se prikazuje metod numeričkog proračuna totalnog masenog atenuacionog koeficijenta kao jednog od osnovnih radijacionih karakteristika materijala od kojih se proizvode betoni za specijalnu namenu. Primenom softvera XCOM urađeni su numerički proračuni, a potom su upoređeni rezultati između vrednosti masenog atenuacionog koeficijenta za izabrani tip betona sa baritom, za betone koji su kombinacija čelika sa magnetitom i čelika sa limonitom, kao i za UHPC beton sa baritom i nanosilikom.
 
 Ključne reči:
 baritni beton, beton čelik magnetit limonit, UHPC beton nano-silicijum dioksid, gama X zračenje, totalni maseni atenuacioni koeficijent