Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 437-443


ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ФЕРОЦЕМНТНИХ СЕНДВИЧ ПАНЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.038
UDK: 691:699.814
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кијановић, Александар; Мирковић Марјановић, Милица; Бјекић, Михаило; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су приказани експериментални резултати дводимензионалних нестационарних температурских поља код префабрикованих фероцементних сендвич панела у условима пожара. У циљу одређивања отпорности према пожару, анализирана су температурска поља два зида димензија 3000 мм × 3000 мм дебљине 190 мм формирана од префабрикованих фероцементних сендвич панела. Први панел је био изолован стиробетоном, а други стиробетоном и плочама од експандираног полистирена. Панели су били изложени условима реалног пожара који одговарају стандардној пожарној криви дефинисаној стандардом СРПС ЕН ИСО 834-1.
 
 Кључне речи:
 префабриковани сендвич панели, температурско поље, отпорност према пожару