Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 371-379


ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛАСТИЧНОГ КРИТИЧНОГ МОМЕНТА БТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.034
UDK: 539.385:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Суботић, Петар; Лучић, Душко
 
 Резиме:
 За прорачун непридржаних челичних греда сходно ЕН 1993-1-1 неопходно је познавати вриједност еластичног критичног момента бочно-торзионог извијања. Циљ овог рада је да се прикажу различите методе за одређивање еластичног критичног момента бочно-торзионог извијања. Методе предложене од стране Трахаир-а, Цларк-а и Хилл-а и Балаз-а и Колеков-е су разматране и анализиране кроз нумерички примјер. Коришћењем разматраних метода нијесу добијене значајне разлике у резултатима у случајевима греде оптерећење једнако подијељеним оптерећењем и греде оптерећене концентрисаном силом у средини распона.
 
 Кључне речи:
 Еластични критични момент бочно-торзионог извијања, методе прорачуна, нумерички примјер