Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 381-386


ПРОЦЕНА ГЛОБАЛНЕ И ЛОКАЛНЕ ДУКТИЛНОСТИ ЗА КРАЈЊЕ ГРАНИЧНО СТАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.035
UDK: 624,042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радујковић, Александра; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 Нелинеарно понашање услед дејства земљотреса може се посматрати на глобалном и локалном нивоу кроз процену дуктилности. Осигурање адекватне дуктилности елемената и саме конструкције је веома важно за превенцију конструкцијског колапса. Критеријум крајњег (близу колапса) граничног стања конструкције није дефинисан. На локалном нивоу, крајње гранично стање елемента је када се достигне капацитет деформације. Циљ овог рада је процена захтеване и расположиве дуктилност на локалном и глобалном нивоу.
 
 Кључне речи:
 дуктилност,померанје врха, ротација тетиве, крајње гранично стање