Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 381-386


PROCENA GLOBALNE I LOKALNE DUKTILNOSTI ZA KRAJNJE GRANIČNO STANJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.035
UDK: 624,042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radujković, Aleksandra; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 Nelinearno ponašanje usled dejstva zemljotresa može se posmatrati na globalnom i lokalnom nivou kroz procenu duktilnosti. Osiguranje adekvatne duktilnosti elemenata i same konstrukcije je veoma važno za prevenciju konstrukcijskog kolapsa. Kriterijum krajnjeg (blizu kolapsa) graničnog stanja konstrukcije nije definisan. Na lokalnom nivou, krajnje granično stanje elementa je kada se dostigne kapacitet deformacije. Cilj ovog rada je procena zahtevane i raspoložive duktilnost na lokalnom i globalnom nivou.
 
 Ključne reči:
 duktilnost,pomeranje vrha, rotacija tetive, krajnje granično stanje