Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 363-370


„PUSHOVER“ АНАЛИЗА АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ОКВИРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.033
UDK: 624.072.33:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Свилар, Мила; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 У овом раду АБ оквир је пројектован у складу са савременим сеизмичким прописима, чији се концепт прорачуна заснива на смањену еластичних инерцијалних сеизмичких сила фактором редукције уз обезбеђење адекватне дуктилности у свим критичним регионима. Сеизмичка анализа конструкција у којој се уводи у прорачун капацитет носивости и дуктилност, може се извршити само уколико се примени нелинеарна метода. У овом раду је приказана конвенционална статичка нелинеарна (“pushover”) анализа за процену величине сеизмичких сила и нелинеарног понашања зграде. Зграда је моделирана у програмском пакету “Abaqus” уз увођење геометријске нелинеарности у прорачун.
 
 Кључне речи:
 “pushover” анализа, нелинеарна анализа, моделирање МКЕ, армиранобетонски оквир.