Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 363-370


„PUSHOVER“ ANALIZA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.033
UDK: 624.072.33:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Svilar, Mila; Prokić, Aleksandar
 
 Rezime:
 U ovom radu AB okvir je projektovan u skladu sa savremenim seizmičkim propisima, čiji se koncept proračuna zasniva na smanjenu elastičnih inercijalnih seizmičkih sila faktorom redukcije uz obezbeđenje adekvatne duktilnosti u svim kritičnim regionima. Seizmička analiza konstrukcija u kojoj se uvodi u proračun kapacitet nosivosti i duktilnost, može se izvršiti samo ukoliko se primeni nelinearna metoda. U ovom radu je prikazana konvencionalna statička nelinearna (“pushover”) analiza za procenu veličine seizmičkih sila i nelinearnog ponašanja zgrade. Zgrada je modelirana u programskom paketu “Abaqus” uz uvođenje geometrijske nelinearnosti u proračun.
 
 Ključne reči:
 “pushover” analiza, nelinearna analiza, modeliranje MKE, armiranobetonski okvir.