Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 333-340


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ДЕЈСТВА ВЕТРА НА НИСКЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ОБЈЕКТЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.030
UDK: 624.042.41:725.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костадиновић Вранешевић, Кристина; Глумац, Анина; Hemida, Hassan
 
 Резиме:
 Циљ овог рада је да се истражи расподела притисака на ниским индустријским објектима услед дејства ветра на основу резултата експеримената из аеротунела у атмосферском граничном слоју. Модел објекта је хангар са двоводним кровом пог углом од 5°. Средње вредности као и фуктуације коефициената притиска мерене на површини крова и бочним зидовима дискутоване су у раду. Узето је у обзир пет углова дејства ветра, 0°, 15°, 30°, 45° и 90°. Истраживање може да пружи основно разумевање понашања ветра, као и утицаје различитих праваца ветра на ниске индустријске објекте са двоводним кровом.
 
 Кључне речи:
 Аеротунел, ниска зграда, правац ветра, коефицијент притиска