Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 341-349


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ПОМЕРАЊА ЈЕЗГРА ВИСОКИХ ЗГРАДА - УКРУЋЕНА МЕЂУСПРАТНИМ ПЛОЧАМА - ПОМОЋУ ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.031
UDK: 624.042:69.032.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак за експериментално одређивање хоризонталног померања тачке модела израђеног од плексигласа услед дејства хоризонталне силе. Геометрија модела је сразмерна геометрији нумеричког примера који је узет у радовима многих аутора за анализу језгра високих зграда. Ово испитивање нуди могућност експерименталне анализе армирано-бетонског језгра - укрућеног међуспратним плочама на нивоима спратова - на утицаје хоризонталног оптерећења од сеизмичких сила и дејства ветра. Резултати су упоређени са резултатима добијеним помоћу МКЕ и показују значајно слагање.
 
 Кључне речи:
 експериментални модел, језгро високих зграда, танкозидни носачи, торзијa