Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 323-332


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ТОКА ВЕТРА ОКО НИСКЕ ДВОВОДНЕ КУЋЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.029
UDK: 551.556:69.032.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костадиновић Вранешевић, Кристина; Глумац, Анина; Hemida, Hassan
 
 Резиме:
 Експериментално испитивање је спроведено са циљем да се добије увид у карактеристике струјања ветра у урбаним срединама, посебно утицај на ниске објекте. Истраживање се заснива на резултатима експеримената из аеротунела у атмосферском граничном слоју. Модел зграде је ниска двоводна кућа у размери 1:75 са нагибом крова од 45°. Са циљем да се укључи утицај суседних објеката, представљена је упоредна анализа две конфигурације, једне са изолованим посматраним објектом и друге са четири слична објекта која окружују посматрани објекат. Додатно је разматран и утицај угла под којим ветар делује кроз анализу три правца: 0°, 45° и 90°. У раду су приказани профили брзина ветра изнад крова посматраног објекта и расподела притисака на његовој површини.
 
 Кључне речи:
 Аеротунел, ниска зграда, утицај окружења, расподела површинског притиска