Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 239-249


ОЈАЧАЊЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА ТР 150/280 ПОМОЋУ ОСБ ПЛОЧЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.020
UDK: 624.042:62-41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милић, Милош; Вацев, Тодор; Ромић, Никола; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
 
 Резиме:
 Трапезни лимови се у савременој грађевинској пракси користе најчешће за покривање индустријских објеката. При томе се преко рожњача постављају табле лимова, а преко њих термоизолација и завршна облога крова. Са повећањем размака између рожњача јавља се потреба за повећањем носивости и крутости лима. Већа носивост и крутост се може постићи усвајањем лима са већом дебљином или висином. Уместо тога, лим се може ојачати спрезањем са другим лимом или плочама од различитих материјала. У раду су анализирани случајеви када нема спрезања лима и ОСБ плоче, и случај када је остварено круто спрезање. Носивости лимова са и без ојачања су одређене помоћу МКЕ анализе.
 
 Кључне речи:
 Трапезни лим, ОСБ плоча, ојачање, МКЕ