Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 229-237


НОСИВОСТ ПРОФИЛИСАНИХ ЛИМОВА НА ЛОКАЛНA ОПТЕРЕЋЕЊA ПРИМЕНОМ МКЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.019
UDK: 624.042:669.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вацев, Тодор; Милић, Милош; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
 
 Резиме:
 Профилисани лимови су у широкој употреби у савременим челичним конструкцијама, било као облога, или као оплата код спрегнутих конструкција. Прорачун њихове носивости је комплексан због њиховог сложеног попречног пресека. Каталози произвођача дају податке о носивости, обично за површинско оптерећење, а ретко за локализовано оптерећење. У овом истраживању је примењена анализа Методом коначних елемената (МКЕ) са геометријском и материјалном нелинеарношћу, као контактна анализа у зони ослонаца за прорачун носивости једног типичног профилисаног лима. Анализа је обухватила неколико шема локализованог оптерећења. Резултати истраживања су показали да овакви елементи могу поднети релативно велика локализована оптерећења, а да гранична носивост зависи умногоме од положаја оптерећења у попречном правцу.
 
 Кључне речи:
 профилисани лим; носивост; МКЕ; локализовано оптерећење;