Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 219-227


ПОДУХВАТАЊЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАРЕ И НОВЕ ХАЛЕ ПРОСТОРНОМ ЧЕЛИЧНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ – МОСТОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.018
UDK: 692.426:624.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Гајић, Милан; Александар, Прокић; Кубурић, Мирослав; Лукић, Илија
 
 Резиме:
 За потребе проширења постојећег индустријског комплекса и несметаног технолошког процеса производње, било је потребно пројектовати носећу просторну конструкцију – мост за подухватање кровне конструкције постојеће и новопројектоване хале. Постојећа конструкција хале се ослања на конструкцију моста са леве стране због уклањања фасадних стубова. Уз постојећу халу са десне стране мостовске конструкције се додаје нова хала распона кровни везача л=43.0м. Уместо главних носећих стубова у фасадној равни, главни решеткасти носачи –везачи се ослањају на новопројектовану просторну конструкцију-мост. Мостовска челична конструкција се налази између старе и нове хале и тако у потпуности повезује несметани технолошки процес у комплексу постојећих и нове хале. У статичком смислу просторна челична конструкција је проста греда различитих распона(l1=25.25, l2=28.22, l3=36.60 m) постављена преко три поља управно на попречне кровне везаче-носаче хала. Темељење ослонаца мостовске конструкције је пројектовано у виду темеља самаца на крајњим ослонцима и на два места унутар моста. Наведени комплекс хала се налази близини града Salczburga у Аустрији.
 
 Кључне речи:
 подухватање, снимање, челична конструкција, монтажни наставци, мост.