Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 207-217


ПРИМЕРИ САНАЦИЈЕ АБ МОСТОВА МАЊИХ РАСПОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.017
UDK: 624.21.012.46:69.059.2/.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана; Живковић, Смиља
 
 Резиме:
 У раду су приказане изведене санације на два моста преко реке Паклешнице, као и санација моста преко Краваричког потока код Шумарске куће у К.О. Горњи Лајковац општина Мионица. Пре израде контролних статичких прорачуна мостова и испитивања квалитета уграђених материјала: бетона и арматуре, извршено је детаљно снимање свих потребних димензија постојећих мостова. На основу извршених мерења и спроведених статичких анализа добијених резултата за меродавне утицаје, извршене су потребне мере санације.
 
 Кључне речи:
 санација, АБ мостови, мањи распони