Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 197-205


САНАЦИЈА ТЕМЕЉА ЗА ПРИХВАТАЊЕ НОВЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА НОШЕЊЕ ДИМЊАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.016
UDK: 69.059.32:697.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Табаковић, Драгана; Бешевић, Мирослав Т.; Ковач Стрико, Јосип; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана; Живковић, Смиља
 
 Резиме:
 Радом је обухваћена реконструкција димњака у топлани Вишњичка бања (општина Палилула, Београд) и санација и реконструкција постојећег темеља димњака. Потреба за реконструкцијом појавила се услед промене сировине тј. преласком са течниг горива (мазута) на природни гас. Постојећи димњак је засебна самостојећа кружна челична конструкција, спољашњег пречника 1500 mm и ослања се на армирано бетонски темељ који се састоји из два, степенаста дела. Променом сировине, појавила се потреба за три засебне димњачке цеви, па је на основу захтева Инвеститора, урађен пројекат носача димњака као просторне троугаоне решетке са страницама дужине 3.0 m. Анализом постојеће темељне конструкције и на основу израђеног геотехничког елабората, закључено је да је неопходно извршити његову санацију и реконструкцију, у смислу ојачавања и проширивања.
 
 Кључне речи:
 санација, реконструкција, ојачање темеља, димњак, просторна решеткаста конструкција, анкери, геотехнички елаборат