Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 197-205


SANACIJA TEMELJA ZA PRIHVATANJE NOVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE DIMNJAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.016
UDK: 69.059.32:697.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tabaković, Dragana; Bešević, Miroslav T.; Kovač Striko, Josip; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana; Živković, Smilja
 
 Rezime:
 Radom je obuhvaćena rekonstrukcija dimnjaka u toplani Višnjička banja (opština Palilula, Beograd) i sanacija i rekonstrukcija postojećeg temelja dimnjaka. Potreba za rekonstrukcijom pojavila se usled promene sirovine tj. prelaskom sa tečnig goriva (mazuta) na prirodni gas. Postojeći dimnjak je zasebna samostojeća kružna čelična konstrukcija, spoljašnjeg prečnika 1500 mm i oslanja se na armirano betonski temelj koji se sastoji iz dva, stepenasta dela. Promenom sirovine, pojavila se potreba za tri zasebne dimnjačke cevi, pa je na osnovu zahteva Investitora, urađen projekat nosača dimnjaka kao prostorne trougaone rešetke sa stranicama dužine 3.0 m. Analizom postojeće temeljne konstrukcije i na osnovu izrađenog geotehničkog elaborata, zaključeno je da je neophodno izvršiti njegovu sanaciju i rekonstrukciju, u smislu ojačavanja i proširivanja.
 
 Ključne reči:
 sanacija, rekonstrukcija, ojačanje temelja, dimnjak, prostorna rešetkasta konstrukcija, ankeri, geotehnički elaborat