Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 251-258


ЛОКАЛНА СТАБИЛНОСТ РЕБРА ЧЕЛИЧНОГ НОСАЧА У ЕЛАСТИЧНОЈ И ПЛАСТИЧНОЈ ОБЛАСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.021
UDK: 624.042.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Турнић, Драгана; Живковић, Срђан; Спасојевић Шурдиловић, Марија; Игић, Томислав
 
 Резиме:
 Полазећи од диференцијалне једначине еластичне површине одређено је критично оптерећење извијања правоугаоне плоче. Посебно је тертиан случај локалног избочавања ребра услед оптерећења које дејствује у равни ребра. Приказан је концепт две основне методе: метод ефективне ширне и метод редукованог напона. Ове методе су препоручене у европским прописима. Дат је пример избочавања завареног плочастог носача под утицајем локализованог оптерећења са порастом силе до достизања граничног оптерећења уз помоћ нумеричке симулације.
 
 Кључне речи:
 локална стабилност, избочавање ребра, челични носач, пластичност, Еуроцоде 3