Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 239-249


OJAČANJE TRAPEZNOG LIMA TR 150/280 POMOĆU OSB PLOČE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.020
UDK: 624.042:62-41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milić, Miloš; Vacev, Todor; Romić, Nikola; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
 
 Rezime:
 Trapezni limovi se u savremenoj građevinskoj praksi koriste najčešće za pokrivanje industrijskih objekata. Pri tome se preko rožnjača postavljaju table limova, a preko njih termoizolacija i završna obloga krova. Sa povećanjem razmaka između rožnjača javlja se potreba za povećanjem nosivosti i krutosti lima. Veća nosivost i krutost se može postići usvajanjem lima sa većom debljinom ili visinom. Umesto toga, lim se može ojačati sprezanjem sa drugim limom ili pločama od različitih materijala. U radu su analizirani slučajevi kada nema sprezanja lima i OSB ploče, i slučaj kada je ostvareno kruto sprezanje. Nosivosti limova sa i bez ojačanja su određene pomoću MKE analize.
 
 Ključne reči:
 Trapezni lim, OSB ploča, ojačanje, MKE