Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 55-70


ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ МЕТОДЕ, ОПРЕМЕ И ПОДАТАКА ЕТАЛОНИРАЊА НИВЕЛМАНСКЕ ЛЕТВЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.005
UDK: 528.541-187
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 Метeoролошко обезбеђење подразумева утврђивање метeoролошких својства инструмента и прибора у процесу еталонирања, пре употребе. Нивелир и нивелманске летве подлежу еталонирању. У овом раду биће приказани резултати еталонирања у Националној метeoролошкој институцији Републике Србије (Дирекција за мере и драгоцене метале-ДМДМ), и у Грађевинском факултету у Београду (ГФУБ) и Грађевинском факултет у Љубљани (ГФУЉ). У циљу потврде поузданости методе у поменутим институцијама, извршено је еталонирање прецизне нивелманске летве. Резултату добијени у лабораторијама су трансформисати у статистичке величине ради њихове лакше интерпретације и поређења. На добијеним резултатима је извршена статистичка анализа у складу са процедурама међулабораторијског поређења које су дефинисане стандарском ISO/IEC 17043.
 
 Кључне речи:
 Еталонирање, мерна несигурнос, нивелманска летва