Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 49-54


ТРГ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961) - МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.004
UDK: 69:711.61(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Познавања конструкције и грађевинских материјал је битно како за потребе изградње, адаптације и реконструкције. Заштита градитељске баштине Модерне архитектуре захтева веома добро познавање грађевинске технике, конструктивних система, начина производње материјала. Овај рад анализира технике грађења, врсте материјала и начине производње за потребе ентеријера објеката на Тргу партизана у Ужицу.
 
 Кључне речи:
 Архитектура Модерне у Србији, Трг партизана у Ужицу, Станко Мандић, структура у архитектури Модерне, Материјали у архитектури Модерне.