Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 37-48


СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОК И БИОСКОП НА ТРГУ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.003
UDK: 725.824.4:728.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Пословно-стамбена зграда на Тргу партизана, потес Исток блок А, је објекат који је пројектовао архитекта Милорад Пантовић. У објекту се налазе биоскоп са пратећим садржајима, пословни простор и стамбени простор са помоћним просторијама. Објекат због своје функције има основу која је подељена у три целине: велики корпус, мали корпус и биоскопска сала. Приземље и мезанин су груписани у једну целину и садрже пословне намене а остатак етажа, од прве до пете, је намењено становању. Велики корпус има увучену зону приземља и мезанина док се на линији главне фасаде налази колонада. Мали корпус има у целости затворен приземни део објекта. Спратни део је компонован понављањем карактеристичне етаже. Етажа је компонована од равних зидних површина перфорираних великим прозорским окнима и балконским вратима. Средишњим делом се пружа плитка тераса дубине 1 метар. Композиција корпуса се завршава са атиком висине 1,70 метара. Конструкција објекта је армиранобетонски скелет, испуна је опека у продужном малтеру, површинска обрада зидова је равни малтер, столарија је дрвена, двострука. Приземни део објекта је обложен са каменим плочицама а излози су од кутијастих металних профила. Овај објекат претставља важну етапу у развоју архитектуре у Србији а посебно је значајан као део Комплекса трга партизана у Ужицу.
 
 Кључне речи:
 Биоскоп на Тргу партизана, Трг партизана у Ужицу, Милорад Пантовић, Архитектура Модерне у Србији, Ученици Ле Корбизјеа у Србији.