Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 21-35


КОНЦЕПТ УЛИЧНЕ МРЕЖЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ЛАГАТОР У ЛОЗНИЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.002
UDK: 625.712.63.086
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанчић, Никола; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Проширење капацитета стамбеног и пословног простора територије Града Лознице захтева и одређену саобраћајну инфраструктуру која би задовољила потражњу. У раду је приказан концепт саобраћајних површина које сервисирају комплетан део града, као и уређење парковских површина на делу предвиђеном за спорт и рекреацију.
 
 Кључне речи:
 саобраћајне површине, паркинг места, обрада зелених површина