Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 9-20


ЕФЕКАТ ИЗАБОРА МЕТОДЕ СКАЛИРАЊА И ЗАПИСА ЗЕМЉОТРЕСА НА ОДРЕЂИВАЊЕ СЕИЗМИЧКОГ ОДГОВОРА МОСТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.001
UDK: 624.21.042:699.841
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Сердар, Нина; Фолић, Радомир
 
 Резиме:
 У овом раду су истраживане двије различите методе избора и скалирања записа земљотреса са циљем одређивања ефекта на тачност прорачуна сеизмичког одговора конструкције АБ моста. Прва истражена метода је она предложена у ЕН 1998-2 док се друга метода базира на скалирању на основу ЦСМ спецтра. ЦСМ спектар се конструише на основу познатих параметра земљотресног сценарија на задатој локацији. Укупно 4 сета записа, гдје се сваки састоји од 7 земљотреса, су генерисани из нелинеарних анализа срачунат је и средњи одговор конструкције за сваки сет. Одговори по сетовима и методама су упоређивани са срачунатим стварним одговором конструкције, такозваном тачком упоређења. Формулисани закључци односе се на утицај избора метода скалирања записа, и наметнутих ограничења у фактору скалирања на тачност реалног предвиђања сеизмичког одговора моста.
 
 Кључне речи:
 АБ мост, методе скалирања и избора, земљотресни записи, сеизмички одговор