Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 9-20


EFEKAT IZABORA METODE SKALIRANJA I ZAPISA ZEMLJOTRESA NA ODREĐIVANJE SEIZMIČKOG ODGOVORA MOSTA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.001
UDK: 624.21.042:699.841
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Serdar, Nina; Folić, Radomir
 
 Rezime:
 U ovom radu su istraživane dvije različite metode izbora i skaliranja zapisa zemljotresa sa ciljem određivanja efekta na tačnost proračuna seizmičkog odgovora konstrukcije AB mosta. Prva istražena metoda je ona predložena u EN 1998-2 dok se druga metoda bazira na skaliranju na osnovu CSM spectra. CSM spektar se konstruiše na osnovu poznatih parametra zemljotresnog scenarija na zadatoj lokaciji. Ukupno 4 seta zapisa, gdje se svaki sastoji od 7 zemljotresa, su generisani iz nelinearnih analiza sračunat je i srednji odgovor konstrukcije za svaki set. Odgovori po setovima i metodama su upoređivani sa sračunatim stvarnim odgovorom konstrukcije, takozvanom tačkom upoređenja. Formulisani zaključci odnose se na uticaj izbora metoda skaliranja zapisa, i nametnutih ograničenja u faktoru skaliranja na tačnost realnog predviđanja seizmičkog odgovora mosta.
 
 Ključne reči:
 AB most, metode skaliranja i izbora, zemljotresni zapisi, seizmički odgovor