Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 21-35


KONCEPT ULIČNE MREŽE STAMBENOG NASELJA LAGATOR U LOZNICI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.002
UDK: 625.712.63.086
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jančić, Nikola; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Proširenje kapaciteta stambenog i poslovnog prostora teritorije Grada Loznice zahteva i određenu saobraćajnu infrastrukturu koja bi zadovoljila potražnju. U radu je prikazan koncept saobraćajnih površina koje servisiraju kompletan deo grada, kao i uređenje parkovskih površina na delu predviđenom za sport i rekreaciju.
 
 Ključne reči:
 saobraćajne površine, parking mesta, obrada zelenih površina