Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 37-48


STAMBENO-POSLOVNI BLOK I BIOSKOP NA TRGU PARTIZANA U UŽICU (1961)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.003
UDK: 725.824.4:728.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Poslovno-stambena zgrada na Trgu partizana, potes Istok blok A, je objekat koji je projektovao arhitekta Milorad Pantović. U objektu se nalaze bioskop sa pratećim sadržajima, poslovni prostor i stambeni prostor sa pomoćnim prostorijama. Objekat zbog svoje funkcije ima osnovu koja je podeljena u tri celine: veliki korpus, mali korpus i bioskopska sala. Prizemlje i mezanin su grupisani u jednu celinu i sadrže poslovne namene a ostatak etaža, od prve do pete, je namenjeno stanovanju. Veliki korpus ima uvučenu zonu prizemlja i mezanina dok se na liniji glavne fasade nalazi kolonada. Mali korpus ima u celosti zatvoren prizemni deo objekta. Spratni deo je komponovan ponavljanjem karakteristične etaže. Etaža je komponovana od ravnih zidnih površina perforiranih velikim prozorskim oknima i balkonskim vratima. Središnjim delom se pruža plitka terasa dubine 1 metar. Kompozicija korpusa se završava sa atikom visine 1,70 metara. Konstrukcija objekta je armiranobetonski skelet, ispuna je opeka u produžnom malteru, površinska obrada zidova je ravni malter, stolarija je drvena, dvostruka. Prizemni deo objekta je obložen sa kamenim pločicama a izlozi su od kutijastih metalnih profila. Ovaj objekat pretstavlja važnu etapu u razvoju arhitekture u Srbiji a posebno je značajan kao deo Kompleksa trga partizana u Užicu.
 
 Ključne reči:
 Bioskop na Trgu partizana, Trg partizana u Užicu, Milorad Pantović, Arhitektura Moderne u Srbiji, Učenici Le Korbizjea u Srbiji.