Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 55-70


PROVERA POUZDANOSTI METODE, OPREME I PODATAKA ETALONIRANJA NIVELMANSKE LETVE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.005
UDK: 528.541-187
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gučević, Jelena; Miljković, Stefan; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Meteorološko obezbeđenje podrazumeva utvrđivanje meteoroloških svojstva instrumenta i pribora u procesu etaloniranja, pre upotrebe. Nivelir i nivelmanske letve podležu etaloniranju. U ovom radu biće prikazani rezultati etaloniranja u Nacionalnoj meteorološkoj instituciji Republike Srbije (Direkcija za mere i dragocene metale-DMDM), i u Građevinskom fakultetu u Beogradu (GFUB) i Građevinskom fakultet u Ljubljani (GFULj). U cilju potvrde pouzdanosti metode u pomenutim institucijama, izvršeno je etaloniranje precizne nivelmanske letve. Rezultatu dobijeni u laboratorijama su transformisati u statističke veličine radi njihove lakše interpretacije i poređenja. Na dobijenim rezultatima je izvršena statistička analiza u skladu sa procedurama međulaboratorijskog poređenja koje su definisane standarskom ISO/IEC 17043.
 
 Ključne reči:
 Etaloniranje, merna nesigurnos, nivelmanska letva