Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017.год., стр. 49-65


УЛОГА И ЗНАЧАЈ КАТАСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.004
UDK: 71:528.44
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Илић, Зоран
 
 Резиме:
 Када се говори о просторном планирању, немогуће је заобићи катастар, који у суштини представља основ за израду и реализацију планских докумената. Обзиром на ту чињеницу у овом раду је извршена анализа значаја и улоге катастра за просторно планирање, при чему су детаљно описане обавезе и поступци које катастар проводи у ситуацијама везаним за просторно и урбанистичко планирање у Републици Србији.
 
 Кључне речи:
 катастар, просторно планирање, планска документација