Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017.год., стр. 33-47


ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ ДРАГИШЕ МИШОВИЋА У ЧАЧКУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.003
UDK: 625.712(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Лукић, Микета; Свилар, Мила; Грујић, Жарко; Зељић, Драгана
 
 Резиме:
 Улице заузимају око 20% укупне површине градова и представљају најважнију и најприсутнију форму јавног простора, али се све више своде на проводнике за кретање возила. Зато постоји потреба да се улицама врати стари дух и да се посматрају као места на којима људи ходају, разговарају, возе бицикле, купују и обављају функције од кључног значаја за живот градова. У раду се приказује предлог реконструкције приступне улице Драгише Мишовића у Чачку, са посебним нагласком на обезбеђење простора за све кориснике.
 
 Кључне речи:
 град, приступна улица, реконструкција, програмски услови, просторне могућности