Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 87-100


ОДЛУКА КОЈА ЗАМЕЊУЈЕ ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ТИТОВО УЖИЦЕ И СЕВОЈНО ИЗ 1965. - саобраћајни аспект
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.08
UDK: 625:711.4(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Почетком 60-тих година 20.века у Ужицу је дошло до наглог економског развоја, велике потражње за радном снагом, повећања захтева за стамбеним и индустријским простором, експлозије у изградњи породичних објеката по ободним деловима града, потребе за новим капацитетима у инфраструктури, повећања транзитног саобраћаја итд. Скупштина града је 1966. донела Урбанистички програм по коме ће се радити нови Генерални план града. Регулисање изградње у насељу у периоду док се ради нови Генерални План требало је да урбанистички и правно врши Одлука која замењује генерални урбанистички план за Титово Ужице и Севојно. То је био први документ ове врсте донет у урвбанистичкој историји града. Текстуални део одлуке је пратила и доказна документација која је садржавала анализу постојећег стања, програмске основе и планска решења. Графички део одлуке се састојао од плана намене површина, плана саобраћаја и етапног плана изградње. Одлука је важила до 1971.
 
 Кључне речи:
 Генерални план, изградња, одлука, Титово Ужице, урбанизам