Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 73-86


НАПОНИ И ДЕФОРМАЦИЈЕ У КОЛОВОЗНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА УСЛЕД ДЕЈСТВА ТЕМПЕРАТУРЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.07
UDK: 625 : 624.042.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Свилар,Мила; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Напони услед дејства температуре у коловозним конструкцијама, нарочито крутим, по свом апсолутном износу, су често истог реда величине као и од оптерећења од возила, а дешава се и да услед таквих утицаја многе плоче испуцају пре него што је пут предат у саобраћај. Температурни напони који настају у коловозним конструкцијама обухватају напоне услед савијања и извијања, напоне при трењу и притајене напоне. Напони који су изазвани дејством температуре у коловозној конструкцији током дана су углавном испод чврстоће употребљених материјала тако да се не јављају последице по конструкцију. Међутим, долази до појаве заосталих напона чијом акумулацијом после довољно дугог временског периода може доћи до појаве лома у конструкцији, односно термичког Замора материјала. У раду се приказује утицај температурних промена на коловозне конструкције у физичком и механичком смислу, те начин на који се температура узима у обзир приликом димензионисања коловозних конструкција.
 
 Кључне речи:
 коловозна конструкција, температура, температурни напони, димензионисање