Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 73-86


NAPONI I DEFORMACIJE U KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA USLED DEJSTVA TEMPERATURE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.07
UDK: 625 : 624.042.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Svilar,Mila; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Naponi usled dejstva temperature u kolovoznim konstrukcijama, naročito krutim, po svom apsolutnom iznosu, su često istog reda veličine kao i od opterećenja od vozila, a dešava se i da usled takvih uticaja mnoge ploče ispucaju pre nego što je put predat u saobraćaj. Temperaturni naponi koji nastaju u kolovoznim konstrukcijama obuhvataju napone usled savijanja i izvijanja, napone pri trenju i pritajene napone. Naponi koji su izazvani dejstvom temperature u kolovoznoj konstrukciji tokom dana su uglavnom ispod čvrstoće upotrebljenih materijala tako da se ne javljaju posledice po konstrukciju. Međutim, dolazi do pojave zaostalih napona čijom akumulacijom posle dovoljno dugog vremenskog perioda može doći do pojave loma u konstrukciji, odnosno termičkog Zamora materijala. U radu se prikazuje uticaj temperaturnih promena na kolovozne konstrukcije u fizičkom i mehaničkom smislu, te način na koji se temperatura uzima u obzir prilikom dimenzionisanja kolovoznih konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 kolovozna konstrukcija, temperatura, temperaturni naponi, dimenzionisanje